Kyotaku                                                                                                                           
                                    
De Zen fluit met een bijzonder warme en stiltebrengende klank. 

                    

 

Richtlijnen voor Healing op afstand met de Shakuhachi.

 

Lees het volgende volledig door voordat je begint , en neem in gedachte elke stap door. Het is gemakkelijker om niet door de lijst instrukties te hoeven lopen tijdens de healing , dus probeer de stappen zoveel mogelijk te herinneren. Na enige keren gaat het vanzelf goed. 

Zorg ervoor dat de kamer waarin je zit voldoende warm is en dat je comfortabel en ongestoord kunt zitten tijdens de healing.

Zit zo gemakkelijk mogelijk , op een stoel of op een kussentje etc. en zorg dat je op een klok kunt kijken.

Houd de lijst met degenen die de healing gaan ontvangen voor je waar je hem gemakkelijk kunt zien , en houd de shakuhachi binnen handbereik , of op schoot bijv.

Sluit de ogen en neem 3 diepe , langzame ademhalingen , in door de neus en uit door de mond. Verbeeld je dat bij iedere uitademing alle spanning uit je lichaam wegvloeit de aarde in.

Wees je bewust van de ruimte waarin je bent. Visualiseer dat de kamer omgeven is door een beschermende bel van energie , die je beveiligd en afscheidt van de rest van de wereld.

Wees je bewust van jezelf in het centrum van deze bel , kalm , rustig en gefocust.

Mediteer over het healingwerk dat je gaat doen de geluiden die je gaat maken veroorzaken een vibratie in de atmosfeer. Je intentie geeft deze vibraties hun genezende energie , en die zend je door een soort trechter in de top van de bel naar elke persoon op de lijst.

Als je zover bent , pak je je shakuhachi en neem je nog een paar diepe ademhalingen ter voorbereiding.

Begin met de vingerzetting voor Otsu Ro  , en verbeeld je dat je het geluid uit de diepten van de aarde laat komen.

Ga heel langzaam blazen tot er heel subtiel geluid ontstaat. In het begin alleen een zacht windgeruis , langzaam aan toenemend tot een volle toon.

Uiteindelijk zal de noot volledig klinken , en als je de volgende noot speelt , visualiseer je een opening in de bel boven je , waardoor je de genezende vibraties stuurt.

Open nu ontspannen je ogen , en ga over de lijst met namen , ieder een voor een in gedachte nemend terwijl je verder speelt.

Bij elke naam visualiseer je de genezende trillingen / geluiden door de atmosfeer naar die persoon toe , cirkelend rond hem , en zich vermengend met hun eigen energie , en zodoende de genezing bevorderend. Als je de reden kent waarom iemand een healing wil , visualiseeer je dat deze specifieke healing plaats vind.

Als je de hele lijst hebt afgewerkt , laat je langzaam aan het geluid wegsterven tot er geen geluid meer is , en verbeeld je dat het zich terug trekt in de aarde.

Plaats je shakuhachi terug op tafel of op schoot, en wordt je geleidelijk aan weer bewust van je omgeving.

Verbeeld je dat de bel geleidelijk aan oplost in de lucht. Wordt je bewust van de stoel of grond onder je , en als je zover bent open je langzaam de ogen.

Blijf nog enige minuten bezinnen over je ervaring , of schrijf ze mogelijk op in een healing dagboek.

 

Bij deze omschrijving ben ik ervan uitgegaan dat je een lijst met namen hebt met hun eventuele kwalen , zoals die wordt gebruikt in de Shakuhachi Healing Group van de European Shakuhachi Society.

Aan het eind van de lijst zet je altijd jezelf , met eventueel zaken die je beter wilt zien , en de planeet aarde , die ook wel wat positieve energie kan gebruiken.

Mocht je willen deelnemen aan de shakuhachi healing groep van de European Shakuhachi Society, dan kun je een mailtje sturen naar Stephanie Hiller.  Zij is Holistic Therapeut en zij stuurt je dan deze instrukties nog een keer in het Engels, en je ontvangt wekelijks een lijst met namen voor wie de healing bestemd is.


 
 

 
       home
    de kyotaku
    geschiedenis
Koko Nishimura
     shakuhachi
      muziek
   biografie
  links
     agenda
   woordenlijst
     contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        

                                - home - de kyotaku - geschiedenis - Koko Nishimura - shakuhachi - muziek - biografie - links - agenda - woordenlijst - contact -
                                                                                       

                                                                                                     
Copyright Kyotaku.nl 2006