Kyotaku                                                                                                                           
                                    
De Zen fluit met een bijzonder warme en stiltebrengende klank. 

Woordenlijst.                   

 

   
   

ji-ari

 

Afgewerkt met urushi aan de binnenkant.

 

ji-nashi

 

 

 

 

 

Zonder urushi aan de binnenkant . De urushi is een pasteuze lak waarmee een shakuhachi aan de binnenkant wordt afgewerkt. Tevens is de bouwer op deze wijze in staat het instrument beter te stemmen , doordat hij de dikte van de laklaag kan varieeren.

Bij een ji-nashi shakuhachi wordt hoogstens een dunne lak gebruikt aan de binnenkant om te voorkomen dat er te veel vocht in de bamboe trekt , waardoor het instrument op den duur zal gaan splijten.

 

kan

 

Het hoge octaaf. Er bestaat ook nog dai-kan , dat het derde octaaf betekent.

 

komuso

 

 

‘Priesters van leegte en nietsheid’. De komuso droegen grote manden (tengai) over hun hoofd om hun onthechting van de wereld te symboliseren

 

ma

 

 

De afstand tussen twee noten.  Vooral bij het Kyotaku spelen is de ruimte tussen twee noten een essentieel onderdeel van de muziek.

 

otsu

 

Het lage octaaf.

 

 

 

shakuhachi

 

 

 

 

 

De Shakuhachi is een aan het eind van de ‘pijp’ aangeblazen fluit, gestemd op een pentatonische (5-noten) schaal. 
De “Shakuhachi” dankt zijn naam aan zijn lengte (ca. 54,5 cm), welke wordt uitgesproken als “isshaku hachi-sun” (één “
shaku” en acht “hachi” sun). 
Wanneer alle vingergaten zijn bedekt wordt de D gespeeld. 
Wanneer de lengte met één “sun” (3,03 cm) wordt verlengd, verlaagd de toon met een halve noot, en als de lengte met één “sun wordt verminderd, zal de toon een halve noot hoger klinken.

 

 

shihan

 

Door een shakuhachi-meester benoemde leraar. Iemand die zogezegd de hele shakuhachi-studie bij een leraar heeft afgerond en als zodanig in zijn naam mag lesgeven.

   

urushi

 

 

 

 

De urushi is een pasteuze lak waarmee een shakuhachi aan de binnenkant wordt afgewerkt. Tevens is de bouwer op deze wijze in staat het instrument beter te stemmen , doordat hij de dikte van de laklaag kan varieeren. Het werken met urushi vraagt om de nodige voorzichtigheid , omdat bij contact met de stof de meest vreemdsoortige allergieen en wonden kunnen ontstaan.

 

utaguchi

 

Het scherpe aanblaasstuk van de shakuhachi. Hierin worden verschillende soorten onderscheiden , zowel naar vorm als naar afwerking.

   
   
   
   
   
   
   
   

Voor een uitgebreide woordenlijst , zie ook de web-site van het Nederlandse Shakuhachi Genootschap Kaito.


 
       home
    de kyotaku
    geschiedenis
Koko Nishimura
     shakuhachi
      muziek
   biografie
  links
     agenda
   woordenlijst
     contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                          - home - de kyotaku - geschiedenis - Koko Nishimura - shakuhachi - muziek - biografie - links - agenda - woordenlijst - diversen - contact -
                                                                                       

                                                                                                     
© Copyright Kyotaku.nl 2006